Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Plandokumenter til reguleringsplan E6 Fjerdingen-Grøndalselv.

Detaljreguleringsplan for E6 Fjerdingen–Grøndalselv er lagt til høring, høringsfrist 10. januar 2022.

Åpent møte

Se opptak av åpent møte om ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv