Statens vegvesen meldte i november 2020 oppstart av en ny detaljreguleringsplan for E6 Fjerdingen-Grøndalselv, som vil erstatte hele eller deler av den vedtatte reguleringsplanen på strekningen.

Planprogrammet som ligger til grunn for dette arbeidet ble godkjent av Grong kommune 9. februar 2021. Last ned planprogrammet nedenfor.