Statens vegvesen skal regulere oppgradering av E6 mellom Fjerdingen og Grøndalselv, en strekning på mer enn 11 kilometer.

Dagens E6 har varierende standard og er gjennomgående smal. Vegen planlegges som utbedring av dagens veg, det vil si delvis i dagens trase, men i ny trase der det er nødvendig på grunn av for krappe svinger, humper eller dumper.

Prosjektet er omtalt i NTP 2014-2023 som «E6 Grong – Nordland grense» med mulig oppstart i periode 2018-2023.

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Grong, Namsskogan
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
11 km
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
450 millioner. i 2018-kroner

E6 Fjerdingen–Grøndalselv © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Harald Inge Johnsen

Prosjektleder
Telefon:
915 12 885
E-post:

Arild Gjerde

Byggeleder - E6 Fjerdingen-Grøndalselv
Telefon:
977 44 710
E-post:

Geir Skjold-Johnsen

Byggeleder - E6 Fjerdingelvbrua
Telefon:
909 24 507
E-post:

Per Randen

Byggeleder veg - E6 Fjerdingelvbrua
Telefon:
900 93 414
E-post:

Bernt Arne Helberg

Planleggingsleder
Telefon:
910 07 065
E-post:

Sist oppdatert: