Strekningen er 94 kilometer lang og er tidvis smal og svingete, med dårlig bæreevne. Ved hendelser som fører til stenging av E6 er det svært lang omkjøringsveg. 

I NTP 2022–2033 er E6 Grong–Nordland prioritert som et langt utbedringsprosjekt. Statens vegvesen planlegger og utbedrer vegen på følgende deler av strekningen: 

Siste nytt:

10. juli 2024: Moderne og trafikksikker veg åpnet på strekningen E6 Fjerdingen-Folmervegen

24. mai 2024: Varsel om oppstart planarbeid og høring av planprogram for E6 Mellingsmoen-Nordland grense

16. februar 2024: Varsel om offentlig ettersyn og høring av reguleringsplan for E6 Fossheim-Namsskogan sør. Reguleringsplan forventes politisk behandlet høsten 2024.

Prosjektets hovedmål er å:

  • gi mesteparten av strekningen 9 meters vegbredde
  • legge til rette for mest mulig 90 sone, blant annet ved å redusere antallet avkjøringer og kryss
  • gi økt trafikksikkerhet
  • sikre raskere og mer forutsigbar fremkommelighet
  • ivareta lokalbefolkningens transportbehov
Kart som viser utbedringsprosjektet E6 Grong-Nordland grense med delstrekninger.
Kart som viser utbedringsprosjektet E6 Grong-Nordland grense med delstrekninger.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Grong, Namsskogan
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
94000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Beløp i NTP 2022-2033: 2917 mill. 2021-kr.
Oppstart:
Vår 2024
Antatt åpnet:
Høst 2033

E6 Grong–Nordland grense © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Namsenvegen 1534, 7873 Harran. 

NB: Kontoret er ikke daglig betjent. Avtal gjerne besøk på forhånd. 

Kontakter

Harald Inge Johnsen

Prosjektleder
Telefon:
915 12 885
E-post:

Dröfn Helgadóttir

Planleggingsleder E6 Grong-Nordland grense
Telefon:
71 27 41 86
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
913 63 044
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre