Her finner du dokumenter og vedlegg til godkjent reguleringsplan for E6 Brekkvasselv-Fossheim.

Reguleringsplanen ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i Namsskogan kommune like før jul 2023. Planen har fått planID 5044- 2023003. Les mer om den her.

Plandokumenter

Tekniske tegninger

Vedlegg fagrapporter