På denne siden finner du vårt forslag til detaljregulering av delstrekningen E6 Fossheim-Namsskogan Sør.

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-10 har Statens vegvesen lagt detaljreguleringsplan for E6 Brekkvasselv-Namsskogan S, delstrekning Fossheim-Namsskogan S til høring og offentlig ettersyn. Strekningen er en del av utbedringsprosjektet E6 Grong-Nordland grense.

Alle plandokumenter og vedlegg knyttet til planarbeidet og høringen finner du i listen under. De åpner du og laster ned ved klikke på lenken til hvert enkelt dokument.

 

Plandokumenter

Tekniske tegninger

Vedlegg fagrapporter

Planer