Her finner du dokumenter og vedlegg knyttet til oppstart av arbeid med reguleringsplan for E6 Mellingsmoen-Nordland grense

Det er meldt oppstart av planarbeidet for strekningen E6 Mellingsmoen-Nordland grense, og planprogrammet ligger ute på høring til 05.07.2024

Etter høringsperioden skal Statens vegvesen bearbeide planprogrammet i henhold til de merknader som er kommet. Deretter oversendes planprogrammet til Namsskogan kommune som skal behandle og fastsette planprogrammet.

Strekningen som skal reguleres er ca. 10 km lang og er en delstrekning i utbedringsprosjektet E6 Grong-Nordland grense. Strekningen starter i sør ved Løvmoen og avsluttes i nord ved fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland.

Statens vegvesen som forslagsstiller har vurdert at planen utløser krav til konsekvensutredning (KU), jf. forskrift om konsekvensutredning §10, og i den forbindelse er det utarbeidet et planprogram.

Plandokumenter

Vedlegg

Presentasjoner