Varsel om utvidet planområde

— Statens vegvesen varsler om utvidelse av planområdet for arbeidet med reguleringsplan E6 Brekkvasselv-Namsskogan S, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.

Høring E6 Tromselvbrua

— Varsel om offentlig ettersyn og høring av reguleringsplan for E6 Tromselvbrua i Namsskogan kommune.

Kontraktsignering E6 Grøndalselv bru

— Peab Anlegg AS vant bru og vegbyggingskontrakten K3 på E6 mellom Grong og Nordland grense. I dag signerte de kontrakt med Statens vegvesen.

Ny delkontrakt på E6 nord for Grong

— Det meste av E6 fra Grong til Nordland grense skal oppgraderes til 90 sone. Nå har Statens vegvesen lyst ut en ny delkontrakt for bru- og vegbygging.