Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Varsel om offentlig ettersyn og høring av reguleringsplan for E6 Tromselvbrua i Namsskogan kommune.

Statens vegvesen legger ut forslag til reguleringsplan for E6 Tromselvbrua til høring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens §12-10.

Planområdet er lokalisert ca. 2 km sør for Trones, der Stortromselva renner ut i Namsen. Planforslaget ligger ute på høring og til offentlig ettersyn fra 22.12.2022 til 13.02.2023.

Reguleringsplanen behandles etter §3-7 i plan- og bygningsloven. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legger forslaget til reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, mens Namsskogan kommune sluttbehandler og vedtar planen.

Plandokumenter