Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Området ligger sør for Trones, der Stortromselva renner ut i Namsen. Strekningen som reguleres vil være ca. 1,1 kilometer lang.

Statens vegvesen skal bygge ny bru over Stortromselva. I forbindelse med oppgradering av vegstrekningen E6 Skavmoen–Trones til H1 standard og 90 km/t er det sett på ulike alternativer for å bygge ny bru. Eksisterende bru er for smal, vanskelig å utvide og tilstanden er dårlig.

Det er utarbeidet et skisseprosjekt av Statens vegvesen med bistand av Aas Jakobsen for brukonstruksjon og Sweco på naturtype-påvirkning og hydrologi med alternativer for ny bru. Hovedkonklusjonen er at det finnes 3 ulike alternativer for ny bru; eksisterende brutrase, nedstrøms for dagens bru eller oppstrøms for dagens bru.

Last ned

Spørsmål

Forslagsstiller er Statens vegvesen og Multiconsult Norge AS er plankonsulent.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Multiconsult Norge AS v/Torunn Spets Storhov, på e-post; torunn.spets.storhov@multiconsult.no eller telefon; 41633229.

Spørsmål vedrørende anlegget kan rettes til Statens vegvesen v/Janne Staulen Venes, på e-post; janne.venes@vegvesen.no eller telefon; 92036766.

Innspill og merknader

Eventuelle innspill eller merknader til varsling av oppstart av planarbeid kan rettes skriftlig til

  • Multiconsult Norge AS v/Torunn Spets Storhov per brev til postboks 6230, 7486 Trondheim
  • eller på e-post til; torunn.spets.storhov@multiconsult.no.

Innspill må være mottatt i løpet av 8. juli 2022. Vennligst merk henvendelsen med saksbehandlers navn eller referansenummer "10240571-04".

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag