Statens vegvesen legger ut forslag til reguleringsplan for E6 Brekkvasselv–Fossheim til høring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven.

Planforslaget ligger ute på høring og offentlig ettersyn fra 28.09.2023 til 09.11.2023 i samsvar med plan- og bygningsloven §12-10.

Ved melding om oppstart av planarbeidet omfattet planområdet strekningen fra Brekkvasselv i sør til jernbanebrua ved Vintermyr i nord (omtalt som Namsskogan S). I løpet av planarbeidet er det besluttet å dele planen i to. Den sørligste delen, delstrekningen Brekkvasselv-Fossheim, er den delen som nå er lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Planarbeidet for den nordligste delen, Fossheim-Namsskogan S, pågår fortsatt og vil etterstrebes lagt ut på høring og offentlig ettersyn innen utgangen av 2023.

Reguleringsplanen behandles etter §3-7 i plan- og bygningsloven. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legger forslaget til reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, mens Namsskogan kommune sluttbehandler og vedtar planen.

Inviterer til åpent møte

Statens vegvesen inviterer til åpent møte om reguleringsplan E6 Brekkvasselv-Fossheim

Dato: Mandag 6. november 2023
Sted: Namsskogan Frivilligsentral i Brekkvasselv sentrum
Klokkeslett: 17.00 - 19.00

Merknader

Statens vegvesen ber om at merknader til planforslaget sendes skriftlig til Statens vegvesen innen 9. november 2023 til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller
  • epost til

NB: Merknader må merkes med sak 22/227408

Plandokumenter

Tekniske tegninger

Vedlegg fagrapporter

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Namsskogan