Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen er i gang med arbeidet med reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak i tilknytning til E6 Kirkenes sentrum. Tirsdag 28. mai blir det folkemøte der du kan komme med innspill til arbeidet.

Folkemøtet arrangeres i samarbeid med Sør-Varanger kommune på rådhuset kl. 18.00 28. mai. På møtet vil Sør-Varanger kommune informere om byplan Kirkenes og Statens vegvesen vil informere om arbeidet med reguleringsplanen.

Formålet med reguleringsarbeidet er å øke trafikksikkerheten langs E6 for myke trafikanter og å øke andelen som går, sykler eller bruker kollektivtransport. Arbeidet omfatter en strekning på 3,8 km mellom Kirkenes Handelspark og Hurtigrutekaia.

Si din mening

I dag er det dårlige skiller mellom biler og myke trafikanter i Kirkenes sentrum. Det er flere kryss og avkjøringer med dårlig sikt og flere barn må krysse veien på vei til skolen.

– Vi er interessert i å høre hvordan du opplever trafikkbildet, hvilke utfordringer du ser og hva som kan være løsningene. Aktuelle tiltak kan være nye eller bedre fortau samt bygging av gang-/sykkelvei og omlegging, sier seksjonsleder Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen.

Handlingsprogram

I Statens vegvesens Handlingsprogram er det satt av 51 million kroner til trafikksikkerhetstiltak i Kirkenes sentrum i 2021-2022. Tiltakene er avhengig av at planen følges opp med konkrete bevilgninger.

Statens vegvesen og Sør-Varanger kommune tar sikte på at utkastet til reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i 2020.

Frist 6. juni

Statens vegvesen ber om synspunkt, innspill og andre relevante opplysninger innen 6. juni 2019. Du kan enten komme med dem direkte i folkemøtet eller sende innspill skriftlig til Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø eller .

Har du spørsmål, kan du kontakte planleggingsleder Marit Helene Pedersen på tlf. 913 102 32 eller e-post .

Alle som blir direkte berørt av planene har fått informasjon i eget brev.

 

Kirkenes sentrum
Kirkenes sentrum har flere uoversiktlige kryss og avkjøringer. Foto: Linn Jørgensen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark