Den videre planleggingen og utbyggingen av E6 Kvithammar–Åsen gjennomføres av Nye Veier AS. Spørsmål om strekningen rettes dit.

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av E6 på den 22,6 km lange strekningen mellom Kvithammar i Stjørdal kommune og Åsen i Levanger kommune.

Planen skal legge til rette for en ny møtefri E6 med to til tre felt og et eget lokalvegnett. Mindre sårbarhet, bedre trafikksikkerhet, bedre kapasitet og kortere reisetid er målene for nytt veganlegg.

Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger veg/bane Trondheim–Steinkjer og Nasjonal transportplan 2014–2023 ligger til grunn for arbeidet. Jernbanen skal elektrifiseres på dagens trase.

Nye Veier AS overtar:

Den videre planleggingen og utbyggingen av E6 Kvithammar–Åsen gjennomføres av Nye Veier AS. Spørsmål om strekningen rettes dit.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Stjørdal, Levanger
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
22 000 meter ny hovedveg
Omfang:
32 000 meter veg totalt

Kvithammar–Åsen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Nye veier AS

Ny prosjekteier
Telefon:
E-post:
Sist oppdatert: