Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har varslet oppstart av detaljreguleringsplanlegging for E6 Langnesberga i mai 2013. Etter omfattende undersøkelser av grunnforholdene, varsles det herved om utvidelse av planområdet.

Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for E6 mellom Snåsakroa og kryss med fv. 763 mot Snåsa. Detaljreguleringsplan tar utgangspunkt i etablering av en tunnel mellom Snåsakroa og Oldervika, og ny veg i dagen videre mot kryss med fv. 763. Vi ber herved om innspill og kommentarer til planarbeidet.

Som del av planarbeidet, undersøkes det muligheter for massedeponi ved Nervika, Rennset og Vegset. Statens vegvesen vil være takknemlig for tips om andre muligheter for å deponere fjellmasser og masser fra vegetasjonsdekket.

Merknader og spørsmål

Det bes om at uttalelser og innspill til planarbeidet sendes før 15. april til Statens vegvesen, postboks 2525, 6404 Molde, eller digitalt til

Dette varslet er iht. plan- og bygningsloven §12-8. planforslaget blir utarbeid iht. PBL 12-3, med medhold i PBL §3-7.

For spørsmål kan det tas kontakt med planprosjektleder Egbert Holtrop via eller ved å ringe til 94 102 422.

Mars 2016
Planområder. Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag