Statens vegvesen er forslagsstiller for reguleringsplanen Detaljregulering E6 Merkforrbakkan. Formålet med planen er utbedring av dagens veg, hvor reduksjon av stigning og utretting av kurvatur i Merkforrbakkan er sentralt. Reguleringen har også til hensikt å sikre at prosjektgjennomføringen er selvforsynt med tilgjengelige byggemasser og deponeringsarealer for overskuddsmasser innenfor planområdet.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hamarøy
Fylker:
Nordland
Lengde:
2900 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt

Merkforbakkan. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Steinar Livik

Prosjektleder
Telefon:
75 11 48 22
E-post:

Heidi Martens

Planleggingsleder
Telefon:
24 01 73 97
E-post:
Sist oppdatert: