E6 Narviktunnelen utgjør halvparten av reguleringsplanen «E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik», vedtatt i 2016 på bakgrunn av Kommunedelplan (KDP) E6 Sjømannskirka–Ornes fra 2013.

Den økonomiske rammen for prosjektet er i NTP 2022 – 2033 satt til 950 millioner (2021 kr). Finansieringen er todelt. Staten dekker 665 millioner og 285 millioner hentes inn med bompenger. E6 Narviktunnelen er i NTP 2022-2033 prioritert med 200 millioner kroner til oppstart i første 6 årsperiode 2022-2027 og 465 millioner i perioden 2028 – 2033. For å kunne bygges, må også Narvik kommune gjøre vedtak om å bompengefinansiere 285 millioner av prosjektet i tillegg til de statlige midlene.

Hovedformål er definert i Kommunedelplan E6 Sjømannskirka–Ornes og videreført i planarbeidet for E6 Narviktunnelen og Kongens gate Narvik:

«Å skape et bedre bymiljø med et trivelig og tilgjengelig sentrum i Narvik, og sikre gode forbindelser mellom utviklingsområdene på Narvikhalvøya. Samtidig skal gods- og knutepunktsfunksjonene gis utviklingsmuligheter.»

Plandokumentene kan lastes ned fra siden "Plandokumenter"

Prosjektmål for E6 Narviktunnelen

  • Redusere trafikken gjennom Narvik sentrum
  • Fjerne den største andelen av tungtrafikk i sentrum
  • Øke trafikksikkerheten
  • Sikre framkommelighet
  • Redusere reisetid
  • Danne grunnlag for sentrumsutvikling og realisering av tiltak i Kongens gate
Illustrasjonen er et kart over Narvik by der den fremtidige  E6 Narviktunnelen er  tegnet inn.
Prosjektet E6 Narviktunnelen er markert med mørk skravering i kart. Tiltakene i planområdet for Kongens gate gjennom Narvik sentrum, markert med farger, er ikke en del av tunnelprosjektet. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Vei:
E6
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Narvik
Fylker:
Nordland
Lengde:
2400
Omfang:
2726
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
950 mill.kr.

E6 Narviktunnelen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Prosjekt Narvik, Rombaksvegen 47, 8517 Narvik

Kontakter

Geir Hartz Jørgensen

Prosjektleder
Telefon:
E-post:

Thore Jensen

Planleggingsleder
Telefon:
91 79 33 91
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91 36 30 44
E-post:
Sist oppdatert:

Gå videre