Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Det skal gjøres tiltak for å hindre tilbakeblokkering og kø ut på E6 og oppgradering av en bussholdeplass.

Byggearbeidene skjer i perioden september-desember 2023.

Patterødkrysset er avkjøring nr. 14 på E6. Fra dette kryssområdet går riksveg 19 gjennom Mosseporten tunnel til Moss sentrum og til fergesambandet Moss-Horten. I Patterødkrysset er det også avkjøring til fylkesveg 120 gjennom Våler mot Elvestad i Hobøl og E18 Oslo-Ørje.

Eksisterende bussholdeplass  langs rv. 19 har kun plass til en buss. Denne holdeplassen skal utvides slik at to busser kan stoppe der samtidig. Eksisterende leskur flyttes, og det etableres sykkelparkering. Holdeplassen flyttes midlertidig til holdeplassen på  fv. 120 ved Cirkel K mens utbedringsarbeidene pågår.

Kart som viser hvor utbedringene i Patterødkrysset skal gjøres.
Utbedringer i Patterødkrysset som skal gi bedre trafikkflyt fra E6 sørfra og nordfra: Avkjøringsampe fra sør utvides til to felt, lengde ca. 250 meter (1), avkjøringsrampe fra nord utvides til to felt, lengde ca. 120 meter (2), bussholdeplass langs rv. 19 oppgraderes og forlenges (3). Tallene i parentes refererer til tall i kartet. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Moss
Fylker:
Østfold
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Gjennomføringsplan 2022–2027
Totalkostnad:
24 mill. kr.
Oppstart:
September 2023
Antatt åpnet:
Desember 2023

Bussholdeplass og kryssutbedring i E6 Patterødkrysset. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Edgar Barsjø

Prosjektleder
Telefon:
41 52 96 69
E-post:

Geir Østlund Johnsen

Byggeleder
Telefon:
41 51 72 05
E-post:

Sist oppdatert: