Det skal gjøres tiltak for å hindre tilbakeblokkering og kø ut på E6 og oppgradering av bussholdeplass.

Statens vegvesen har utarbeidet detaljreguleringsplan for Patterødkrysset som er vedtatt i Moss Kommune.

Planområdet. Illustrasjon.
Planavgrensning E6 Patterødkrysset. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Moss
Fylker:
Viken
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
7 millioner til bussholdeplass
Oppstart:
2023

Bussholdeplass og kryssutbedring i E6 Patterødkrysset. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Edgar Barsjø

Prosjektleder
Telefon:
41 52 96 69
E-post:

Geir Østlund Johnsen

Byggeleder
Telefon:
41 51 72 05
E-post:

Sist oppdatert: