Det skal planlegges tiltak for å redusere forsinkelser gjennom kryssområdet og hindre tilbakeblokkering og kø ut på E6, oppgradering av bussholdeplasser samt bygge innafrtsparkering.

Statens vegvesen skal utarbeide detaljreguleringsplan for bygging av innfartsparkering og kryssutbedring av Patterødkrysset. Tiltaket vil omfatte bygging av innfartsparkering, løsning for gående og syklende som skal bevege seg gjennom området, oppgradering av bussholdeplasser slik at de blir tilgjengelige for alle og mindre tiltak for å redusere forsinkelser for trafikk gjennom kryssområdet.

Planområdet. Illustrasjon.
Planavgrensning E6 Patterødkrysset. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Moss
Fylker:
Viken
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
90 millioner

Innfartsparkering og kryssutbedring i E6 Patterødkrysset © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Ellen Anita Nilsen

Planleggingsleder
Telefon:
911 99 764
E-post:

Haakon Bang Carlsen

Grunnerverv
Telefon:
916 02 859
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre