Endelig slipper bilistene å stå i lange køer i rushtida ved avkjøring fra E6 inn mot Patterødkrysset ved Moss.

Onsdag 13. desember fjernet Statens vegvesen sperrebånd og kjegler og ga det nye, utbedrede krysset på Patterød til trafikantene. To dager før tida.

Biler kjører i to felt mot kryss. Gult skilt til høyre med piler som viser kjøreretningene i krysset.
Avkjøringsrampene fra E6 inn mot Patterødkrysset er utvidet fra ett til to felt. Onsdag morgen, da feltene ble tatt i bruk, var det ikke antydning til kø på rampen fra sør. Foto: Geir Østlund Johnsen / Statens vegvesen

Allerede fra første dag med nye, bredere avkjøringsramper har trafikantene kunnet glede seg over god flyt i trafikken.

Slutt på lange køer i rushtida

I rushet morgen og ettermiddag har pendlerne vært vant til å stå i kø når de skal kjøre av fra E6 inn mot Patterødkrysset, Moss og Våler. Det blir det mindre av nå.

Statens vegvesen har utvidet avkjøringsrampene fra E6 fra ett til to felt, både sørfra og nordfra, og lagt om kjøremønsteret i Patterødkrysset.

– Tida var overmoden for å få bukt med køproblemene fra E6. Nå har vi endelig fått gjort noe med det, sier byggeleder Geir Østlund Johnsen i Statens vegvesen.

13. desember kunne bilistene ta det utbedrede krysset i bruk.

– Etter første dag registrerer vi at køene er betydelig redusert, trafikken flyter bedre og bilistene ser ut til å oppfatte at det er skjedd noe i området. Så må vi vente noen dager for å se den hele effekten. Juletrafikken begynner jo å ta seg opp, så da vil vi få testet endringen i fullskala, sier Østlund Johnsen.

Anleggsarbeidet helt etter planen

Utbedringsarbeidet startet i september i år og allerede et par dager før fristen, som var satt til 15. desember, var entreprenør Leif Grimsrud AS ferdig med oppdraget for Statens vegvesen.  

–  Grimsrud har gjort en svært god jobb for oss, tidsplanen er holdt og entreprenøren har planlagt og disponert tiden, mannskap og utsyr godt for å gjennomføre oppdraget, sier en fornøyd byggeleder.

Han berømmer også bilistene som har vist stor tålmodighet i anleggsperioden, der det har vært både innsnevringer og ventetid.

Anleggsleder Geir-Ove Juliussen hos Leif Grimsrud AS sier at de er stolte over å levere ett vellykket prosjekt til avtalt tid uten skader eller alvorlige hendelser.  

Han forteller at det selvsagt har dukket opp uforutsette ting underveis med blant annet omlegging av langt flere kabler enn forventet, i tillegg til krevende værforhold, men at alt har vært håndterbart.

–  Vi har i hele prosjektet hatt stort fokus på at vi har arbeidet i et høytrafikkert område med de utfordringene det innebærer, men har opplevd at trafikantene har vært tålmodige og vist hensyn. Vi håper det vi har bygd vil bedre trafikkflyten i området, sier Juliussen.

Illustrasjon av det nye kjøremønsteret fra E6 og i Patterødkrysset markert med piler.
Slik er det nye kjøremønsteret fra E6 og i Patterødkrysset. Illustrasjon: Statens vegvesen

Utbedringer også for kollektivtrafikken

I tillegg til utvidelse av avkjøringsrampene og omlegging av kjøremønsteret i krysset, er bussholdeplass Mosseporten ved riksveg 19 oppgradert. Holdeplassen er utvidet for å gi plass til to busser, leskuret er flyttet og byttet ut med et nytt, og det er opparbeidet sykkelparkering ved holdeplassen.

Gjenbruk av materialer

I oppgraderingsarbeidet på Patterød har Statens vegvesen og entreprenøren vært opptatt av å gjenbruke materialer. Og de har oppnådd gode resultater.

Byggeleder Geir Østlund Johnsen i Vegvesenet oppsummerer: 

–  Vi har gjenbrukt 100 prosent av den eksisterende storgatesteinen i området. Av kantsteinen har vi gjenbrukt 70 prosent og sitter dermed igjen med 30 prosent overskuddstein. Vi har brukt 95 prosent av rekkverkskinnene opp igjen, og 100 prosent av skiltene. Det gamle leskuret blir gjenbrukt på et annet av Statens vegvesens anlegg.

Fakta om utbedringen av E6 Patterødkrysset

 • Hensikt: Gi bedre trafikkflyt fra E6 sørfra og nordfra, hindre tilbakeblokkering og kø ut på E6
 • Tiltak:
  – Avkjøringsrampene fra sør og nord er utvidet fra ett til to felt
  – Nytt kjøremønster i krysset
  – Mosseporten bussholdeplass ved riksveg 19 er oppgradert
  – Grøntområder/beplantning vil skje i løpet av våren 2024
 • Byggetid: September-desember 2023 / beplantning vår 2024
 • Kostnad: 28 millioner kroner
 • Byggherre: Statens vegvesen
 • EntreprenørLeif Grimsrud AS