Varsel om planoppstart for E6 Patterødkrysset

— I henhold til plan- og bygningsloven§ 12-8 varsles det at Statens vegvesen starter opp arbeid med detaljreguleringsplan for bygging av innfartsparkering og kryssutbedring av Patterødkrysset.