Trøa – Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

— Statens vegvesen og Steinkjer kommune varsler med dette oppstart av reguleringsplanarbeid for E6 Selli–Asphaugen–Trøa. Reguleringsplanen vil omfatte ny trasé (D2) forbi Rungstadvatnet og Asphaugen.