Planarbeidet skal fastlegge ny trasé for E6, foreslå sammenhengende lokalvegnett med tilbud til gående og syklende og nytt kryss med fv. 17.

Det er generell stor trafikk, høy tungtrafikkandel, samt dårlig standard på vegen i det aktuelle området i dag. Det er derfor et stort behov for å bygge ny E6 på strekningen.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Steinkjer
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
4000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2010-2019
Totalkostnad:
350 millioner

E6 Selli-Asp. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Byavegen 21, Steinkjer

Kontakter

Ove Nesje

E-post:

Sist oppdatert: