Planarbeidet skal fastlegge ny trasé for E6, foreslå sammenhengende lokalvegnett med tilbud til gående og syklende og nytt kryss med fv. 17.

Selli-Asp skal over til Nye Veier. 

Det er generell stor trafikk, høy tungtrafikkandel, samt dårlig standard på vegen i det aktuelle området i dag. Det er derfor et stort behov for å bygge ny E6 på strekningen.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Steinkjer
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
4000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2010-2019
Totalkostnad:
350 millioner

E6 Selli-Asp. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Byavegen 21, Steinkjer

Kontakter

Ove Nesje

E-post:

Sist oppdatert: