Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har fått beskjed om å forberede prosjekt E6 Mørsvikbotn-Sommerset (Sørfoldtunnelene) for tidlig involvering av entreprenør.

Det kan bety at framtidige trasévalg for fremføring av ny E6, kan bli lagt utenfor den reguleringsplanen Sørfold kommune tidligere har vedtatt.

For å sikre at entreprenør får anledning til å komme med optimaliseringsforslag, sikre en effektiv prosjektgjennomføring og sikre at alle berørte parter skal få mulighet til å komme med sine innspill, varsler Statens vegvesen nå planoppstart for to ulike E6-traséer på strekningen Sommerset-Mørsvikbotn. Varslingen gjøres i henhold til plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-8.

I kartet er den planlagte traseen i gjeldende reguleringsplan tegnet inn med rødt (Alternativ RL_o). Det andre alternativet RL_c er underlagt forskrift om konsekvensutredning.

For at du skal kunne sette deg inn i saken er det utarbeidet et forslag til planprogram som detaljert beskriver bakgrunn, prosess, medvirkningsmuligheter og utredningstemaer. Forslag til planprogram legges nå ut til høring og offentlig ettersyn med frist for tilbakemelding innen 13.04.2022.

Planprogrammet

Planprogrammet (med kart over den alternative traséen som skal utredes) er digitalt tilgjengelig og kan lastes ned:

Sørfold kommune sin nettside www.sorfold.kommune.no.

Papirutgaver finner du:

  • I lokalene til Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31/33 i Bodø, i resepsjonen
  • I resepsjonen til rådhuset i Sørfold kommune.

Innspill

Dersom du har innspill eller kommentarer ber vi om at disse sendes innen 13.04.2022 til:

  • Statens vegvesen, Pb.1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
  • eller e-post:

Åpent møte

Statens vegvesen og Sørfold kommune, inviterer til åpent møte om bygging av ny E6 fra Megården til Mørsvikbotn.

  • Sted: Kommunestyresalen Sørfold kommune, Straumen
  • Tid: 14. mars 2022, kl. 18.00 – 20.00

Møtet strømmes

Møtet strømmes direkte på internett og et opptak av møtet legges ut i etterkant.
Mer informasjon om strømming ligger på prosjektets hjemmeside

Korona

Vis hensyn, bli hjemme om du er syk.

Kontakt

Stefan Kersting, planleggingsleder; telefon 75 58 61 30 eller e-post

Aktuelt for fylke(r): Nordland