Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen trenger mer plass enn tidligere antatt for å kunne planlegge og bygge ny E6 fra Megården til Somerset.

I forbindelse med detaljering av planarbeidet viste det seg at det er behov for å utvide tidligere varslet planområde. Det varsles herved om endring av grensene for det pågående arbeidet med detaljregulering.

Hensikten med utvidelsen er å sikre tilstrekkelig areal til gjennomføring av plan. En samlet oversikt over alle områdene vises i vedlagt oversiktskart, sammen med et forklarende notat som begrunner hver enkelt planutvidelse. Filene ligger under "Last ned" nederst i denne saken. 

Berørte områder

Områdene hvor det er behov for å utvide planområdet er:

 • Megården
 • Torkelseng
 • Gyltvik
 • Gyltvikelva
 • Kvarvelva
 • Stormoen
 • Berrflogan
 • Sommerset
 • Moan
 • Gleflåget
 • Krokvollan

Innspill

Har du innspill, ber vi om at du sender dem til oss innen 21. april 2023. Det skal kun sendes innspill til utvidelser som er beskrevet i vedlagt notat.

Send til oss innspillene skriftlig med saksnummer 21/67603, enten med

 • vanlig post til Statens vegvesen, postboks 1010, Nordre Ål 2605 Lillehammer
 • eller via e-post til .

Kontakt

Dersom du har spørsmål til planarbeidet, kan du kontakte:

 • Stefan Kersting, planleggingsleder på telefon 75 58 61 30 eller e-post

Aktuelt regelverk

Statens vegvesen kunngjør med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 utvidelse av planområdet.


Last ned

Aktuelt for fylke(r): Nordland