Sykkeltiltaket har som mål å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for syklende og gående langs sykkelrute E6.

Illustrasjon, Sykkelveg Lindeberg gård (JPG) 

Sykkelveg Lindeberg gård. Illustrasjon.
Sykkelveg Lindeberg gård, E6 Strømsveien. Foto: Illustrasjon: Norconsult

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Finansiering:
Stat

E6 Strømsveien–Jerikoveien © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Magne Vikne

Prosjektleder
Telefon:
909 13 252
E-post:

Thorstein Hymer

Planleggingsleder
Telefon:
405 53 426
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre