Sprengningsarbeid og spunting i Enebakkveien

— Statens vegvesen er i gang med å bygge sykkelvei med fortau langs Enebakkveien fra Ryenkrysset til Simensbråtveien. I desember og januar vil det bli utført spunting og sprengningsarbeid.