Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Hovedformålet med traseen er å etablere en god sykkeltrasee på strekningen fra Ryenkrysset til Konowsgate.

Statens vegvesen er i gang med byggearbeidene av etappe 1 av strekningen Ryenkrysset-Konowsgate, parsell Ryenkrysset til gangbro over Enebakkveien. Byggestart var august 2020, åpnet 2021.

Vei:
E6
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Lengde:
1400
Finansiering:
Stat
Oppstart:
2017

E6 sykkelrute Ryenkrysset–Konowsgate © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Østensjøveien 34

Kontakter

Knut Hasle

Byggeleder
Telefon:
414 20 213
E-post:

Sist oppdatert: