Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidet med ny Tana bru gjør at det vil bli delvis ferdselsforbud på elva denne laksesesongen.

Laksesesongen er i gang og dette medfører ferdsel på Tanaelva med båter og fiskere på elvebredden. Samtidig er arbeidet med nye Tana bru i full gang.

– Arbeidet med brua vil sette noen begrensninger på ferdselen i området. Vi håper det ikke vil bli til hinder for en god laksesesong og ber samtidig om forståelse for at arbeidet må gjøres, sier prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen.

Delvis ferdselsforbud

Nye Tana bru strekker seg nå cirka 90 meter ut over elva. Hver tredje eller fjerde uke framover skal det heises på plass et nytt vegelement som gjør at brua vokser med ytterligere ca. 15 meter.

– Hvert vegelement har en vekt på cirka 105 tonn så det er betydelige krefter som er i sving. Det foregår også arbeid oppe på brua, og ved uhell kan løse gjenstander falle ned. Vi innfører derfor delvis ferdselsforbud ved brua, sier Ramberg.

Området med ferdselsforbud er markert med seks oransje blåser som henges under den nye brua. De vil med ei pil peke i retningen hvor du kan passere arbeidsområdet.

Endringer underveis

Området med ferdselsforbud vil endre seg etter hvert som brua bygges videre og personer som ferdes der bør derfor være ekstra oppmerksomme.

– På anleggsplassen er vi svært opptatt av sikkerhetsarbeidet slik at det ikke skal oppstå skader på mennesker eller materiell. Vi håper på samme holdninger hos de som skal ferdes på elva og at restriksjonene blir respektert, sier Ramberg

 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark