Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Årets laksefiske i Tanaelva vil ikke bli berørt av byggingen av nye Tana bru. Ferdsel og fiske på elva vil gå som normalt, med unntak av båtutsett.

Rasteplassen ved Tana bru og området for båtutsett er tatt i bruk som anleggsområde, og utsett og lagring av båt må derfor foregå i andre deler av elva. Det vil også bli markert en sikkerhetssone mot tårnfoten, og det er ikke tillatt å gå i land i anleggsområdet. Det tradisjonelle elvefisket blir imidlertid ikke berørt.

– Neste år vil det være nødvendig med noen begrensninger i elvefisket i nærheten av nybrua i forbindelse med arbeidet med å ferdigstille brua, men i år vil det ikke være noen slike hindringer, sier prosjektleder Kaare Ramberg.

Byggingen av den nye brua skyter fart i vår og i løpet av sommeren og høsten vil det kunne ses store endringer ved Tana bru. Mest markant blir oppsett av de to tårnene, der det høyeste blir 95 meter over tårnfoten.

Vegbanen er nå under montering og klargjøring på anleggsområdet, og i juli skal den skyves på plass mellom tårnbeina og 10-15 meter ut over elva på Tana bru-siden. Dette er en stor operasjon som omfatter bruk av flere store kraner, hvorav den største er 110 meter høy.

Nye Tana bru skal etter planen settes i trafikk i august 2019.

Det oppsto en forsinkelse etter at den polske stålprodusenten Vistal Gdynia s.a. sto i fare for å gå konkurs i høst, men arbeidet er nå i god gjenge igjen under ledelse av altafirmaet HAK Entreprenør.

 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark