Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har satt strenge krav til arbeidet med Tana bru for å beskytte elvemiljøet og laksen.

Normal byggetid for et prosjekt av denne typen er to år, men på grunn av kaldt klima vinterstid og begrensninger i hva slags arbeid som kan gjøres ved elva i den perioden laksen gyter, vil byggetida for nye Tana bru bli tre år.

- Statens vegvesen tar miljøet på alvor, og vi er godt kjent med den betydningen laksen har for Tana, sier prosjektleder Kaare Ramberg.

Miljøkrav

Statens vegvesen har strenge miljøkrav til alle veganlegg. Disse omfatter blant annet kartlegging av plante- og dyreliv og krav om at det ikke skal etterlates noe slags søppel i naturen. Det vil være sikkerhetsnett mot elva både på nyanlegget og ved den gamle brua, som skal rives når den nye brua er ferdig. Gammel betong skal knuses for gjenbruk og stål leveres til gjenvinning.

I tillegg til de generelle miljøkravene, inneholder konkurransegrunnlaget for nye Tana bru flere tilleggskrav som skal ta hensyn at Tanaelva er et vernet nasjonal laksevassdrag med et spesielt miljø. Det er derfor satt detaljerte begrensninger i hva slags arbeid som kan gjøres i sommermånedene.

Bevarer elvebunn

I tillegg til selve Tanaelva, får sideelva Sieddájohka spesiell oppmerksomhet. Denne er et viktig oppvekstområde for lakseyngel og munner ut i Tanaelva like nedenfor tårnfundamentet, og det er viktig at ikke fisken hindres.

Sieddájohka kan legges i rør i anleggsperioden, men da må det brukes snøseil i bunnen og en gruspute før fylling av masser og rør, slik at den originale elvebunnen bevares. I perioden juni til august er det forbud mot å utføre arbeider i Sieddájohka.

I perioden mai til august vil det ikke være tillatt med pele- og spuntarbeid på elva. Det kreves også dokumentasjon for at maskiner og utstyr som skal brukes i nærheten av vassdraget skal desinfiseres, for å sikre seg mot gyro-smitte.

Må sikre Finnmarksløpet

I anleggsdokumentene pekes det også på at det er ferdsel av snøskutere på Tanaelva når elva er islagt, og det kreves av løypetraseen merkes slik at trafikken ledes trygt forbi anlegget. Entreprenøren må også forplikte seg til å tilpasse anleggsdriften slik at Finnmarksløpet kan gjennomføres uten hindringer.

Se hele konkurransegrunnlaget her i Doffin, Oppdraget er lagt ut på anbud med frist 25. august. Kort tid etter dette blir det klart hvem som får jobben med å bygge nye Tana bru, og vil det være klart for anleggsstart på senhøsten.

«Grønt» anlegg

Statens vegvesen legger også vekt på at selve anlegget skal drives så miljøvennlig som mulig. Det er derfor anskaffet to elbiler og en hybridbil som skal brukes ved intern transport ved Tana bru og også i driften av øvrige anlegg i Nesseby og Tana.

 

 

Det skal tas ekstra hensyn til miljøet og laksen i Tanaelva under byggingen av den nye brua. Foto: Kari Karstensen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark