Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidet med nye Tana bru går etter planen. Stålproduksjonen pågår for fullt i Polen, og etter påske vil det bli stor aktivitet på anleggsområdet når stålelementene skal monteres.

I Tana har det vært lite synlig aktivitet i vinter. Det jobbes med erosjonssikring langs Seidajohka og innfylling av masser i ballastkassen.

Rekonstruert selskap

I Polen er det full aktivitet med produksjon av stålelementer til tårn og brubjelke. I oktober ble det kjent at Vistal Gdynia s.a. sto i fare for å gå konkurs, men bedriften fikk aksept for en akkordløsning med beskyttelse og det skal forhandles med långiverne om reduksjon av gjelden. Dette arbeidet vil ikke være sluttført før etter at brua er levert, og berører derfor ikke ferdigstillelsen av Tana bru.

Entreprenøren har sammen med altafirmaet HAK Entreprenør hovedkontrakten for bygging av Tana bru, og alt av stål er bestilt til produksjon av den siste delen av brua.

– Selv om vi fikk denne forsinkelsen, har vi såpass gode tidsmarginer at vi klarer å komme i rute igjen. Det står fast at brua skal være ferdig til avtalt tid høsten 2019, sier prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen i Finnmark.

Stor anleggsaktivitet

Transporten av de ulike stålelementene starter like etter påske, og i løpet av april vil det være full anleggsdrift i Tana. 30 til 35 mann være på anlegget i løpet av april, og ut over sommeren vil antallet øke ytterligere til mellom 40 og 50.

Når brutårnet fullføres på sensommeren, vil dimensjonene på brua for alvor bli synlig. Med sine 95 meter vil tårnet bli et landemerke som kan sees fra flere steder i kommunen.

Når tårnet er ferdig montert vil arbeidene med kjørebanen og brubjelken settes i gang, og dette arbeidet vil foregå ut over høsten. I første omgang skal det monteres seks elementer til kjørebanen før arbeidet med å henge opp kablene starter.

Brua ferdig sommeren 2019 

I midten av august begynner arbeidet med å krysse elva, og da blir de resterende 12 stålelementene til kjørebanen med tilhørende skråstagskabler montert. Avhengig av vær- og føreforhold, regner Statens vegvesen med at det vil ta rundt tre til fire uker å få på plass hver del av kjørebanen. Brua skal dermed bli ferdig til sommeren 2019.

Arbeidet med vegen og de to rundkjøringene starter denne sommeren, mens terrengarbeidene som omfatter rasteplass, samt rivingen av den gamle brua, fullføres seinest sommeren 2020.

Den nye brua blir en skråstagsbru med asymmetrisk tårn og sentrisk kabelplan. Brua blir 260 meter lang og får et hovedspenn på 234 meter.

Kabelkontrakt til Italia

Statens vegvesen har inngått kontrakt med det italienske firmaet Redaelli Tecna spa. om leveranse av skråstagskablene til brua. Denne kontrakten har en verdi på ca. 18 millioner kroner eks. mva.

Seinest 15. august 2018 skal alle 22 kablene som til sammen veier ca. 240 tonn, være levert Tana bru.

 

 

Ballastkasser og tårnbein med gammelbrua bak
I Tana fylles ballastkassene for den nye brua, mens produksjon av stålelementene pågår for fullt i Polen. Foto: John-Ivar Henriksen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark