Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

I dag åpner Tana bru – som blir et landemerke for de som kjører E6 i Finnmark. Tidligere ordfører Frank Martin Ingilæ har fulgt planlegging og byggeprosessen siden 2007.

I bildegalleriet nederst på siden kan du se noen av de spektakulære bildene Ingilæ har tatt av brua.

Kanskje en av Norges vakreste bruer

Tana bru er ikke av de største i landet, men kanskje en av de vakreste. Gamleordføreren sine bilder viser med all tydelighet at den 260 meter lange brua med et hovedspenn på 234 meter har fått sin egen formgivning. Brua har skråstags  asymmetriske tårn og sentrisk kabelbane. Høyden fra brufundamentet til øverst på tårnet er 95 meter.


– Jeg har vært involvert i både planlegging- og byggefasen, og synes resultatet ble utrolig bra og langt over mine forventninger. Lyssettingen er fantastisk. Jeg var pådriver i sin tid for å få til dynamisk lyssetting av brua, sier Frank Martin Ingilæ, som var ordfører i Tana fra 2007 til 2019. Nå jobber han i utviklingsavdelingen i kommunen, men er i tillegg en dyktig amatørfotograf. Bildene viser tydelig at han har lært at det å fotografere er å tegne med lys.

Samisk lavo

– Jeg fikk være med i arbeidsgruppen som har lyssatt bruen, og i programmet som styrer lyset er både det samiske flagget og nordlyset representert. Bruen er inspirert fra en samisk lavo, forklarer den dyktige amatørfotografen. Han roser vegvesenet som helt fra planleggingsfasen har involvert kommunens 2900 innbyggere.


– Jeg vil først og fremst trekke frem overingeniør i Statens vegvesen Eldar Høysæter som har tegnet bruen. Han har gjort en fantastisk jobb, sier Ingilæ.


 – Med 11.000 lys som kan styres digitalt med åtte forskjellige program kan tanaværinger og tilreisende virkelig ha noe å glede seg til. Det som gjør at man kan skape bilder, er presisjonen på lysstrålene. Hjemme i stua di, vil lampen ha en spredning på cirka 30 grader. Lysene her har en spredning på bare tre til fire grader, sier prosjektleder i Statens vegvesen Kaare Ramberg, og legger til: Det er spektakulært! Vi vet ikke om noe annet som dette, som finnes i verden. Blant annet skal det samiske flagget blafre på brua når samefolkets dag kommer.

Blir snorklipping i dag

Tana bru går over Tana elven, som er landets beste lakseelv. Nå kan laksefiskerne kjempe mot store lakser i en lyssetting som ingen andre i verden får oppleve.


Byggingen startet i 2016 og kostnadene er beregnet til 578 millioner koner.


– Vi holder oss godt innenfor styringsrammen, men er et halvt år forsinket. Det skyldes at en av stålleverandørene hadde økonomiske utfordringer i byggeperioden, sier prosjektlederen, som ser frem til åpningen.

I ettermiddag skal statssekretær Ingelin Noresjø klippe snoren, og klokken 15.00 åpner den flotte bruen for trafikk.

Om nye Tana bru

  • Byggingen av ny Tana bru startet i januar 2016.
  • Den nye brua er 260 meter lang og får et hovedspenn på 234 meter.
  • Dagens E6-bru er fra 1948, er smal og har restriksjoner på maksimal tillatt aksellast.
  • Kostnadene er beregnet til 578 millioner kroner, inkludert tilgrensende vegnett og gang- og sykkelveger.Sluttfinansieringen på 302 millioner kroner er inne i Nasjonal transportplan 2018-2029.
  • Den nye brua blir en skråstagsbru med asymmetrisk tårn og sentrisk kabelplan. Brua skal ligge 100 meter oppstrøms eksisterende bru.
  • Den gamle brua skal fjernes.

Saken er skrevet av kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen Øyvind Ellingsen. 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark