Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 startet arbeidet med en detaljregulering for ny bru langs E6 over Tanaelva i Tana kommune. Høringsfrist 15. april 2012.

Varsel om oppstart med forslag til planprogram ligger ute til offentlig ettersyn fra 1. mars til 15. april 2012.

Planprogrammet er tilgjengelig

  • på Statens vegvesen sitt kontor i Vadsø og
  • på Rådhuset i Tana kommune,
  • som vedlegg til denne siden,
  • på kommunens nettside www.tana.kommune.no.

Det blir informasjonsmøte om prosjektet tirsdag 26. mars kl. 1800. Møtet skal være på Rådhuset i Tana bru.

Eventuelle innspill til varslet om oppstart med planprogram sendes innen 15. april 2012 til:

  • Statens vegvesen Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø eller
  • e-post til .

For mer informasjon kontakt Statens vegvesen ved Margareth W. Sundfør på telefon 78 94 16 95 eller 971 23 930.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark