Forslag til reguleringsplan for E6 Tonstad–Kroppan i Trondheim kommune.

Reguleringsplan for E6 Tonstad–Kroppan offentlig ettersyn, frist for innspill er  20. mai 2022.

Plandokumenter

Plankart og bestemmelser er juridisk bindende, mens planbeskrivelsen er orienterende og beskriver ulike forhold som er knyttet til planen.

Vedlegg til planbeskrivelsen