Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fire norske og en utenlandsk entreprenør ber om å få levere tilbud på ny E6 Trøndelag grense–Lille Majavatn.

Bildet viser samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og prosjektleder Bård Nyland, smilende til kamera, side om side ute på prosjektet
25. januar i år slapp samferdselsminister Jon-Ivar Nygård nyheten om at de to siste strekningene i prosjektet E6 Helgeland skal bygges. Prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland (th) er svært fornøyd med interessen fra markedet. Foto: Statens vegvesen

Den solide interessen for å få bygge de to traseene i prosjektet er godt nytt for prosjektledelsen i Statens vegvesen. De fem leverandørene er Aldesa Construcciones S.A, Bertelsen & Garpestad AS, Hæhre Entreprenør AS, Johs. J. Syltern AS og Risa AS.

 «Vi er meget godt fornøyd med at disse 5 leverandørene ønsker å delta i vår konkurranse. Vi føler oss trygge på at de vil være godt egnet til å gjennomføre denne jobben, prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland»

Statens vegvesen skal nå gjennomgå søknadene og invitere de 3 best kvalifiserte leverandørene til å delta i konkurransen.

Kontrakten det skal konkurreres om er en totalentreprise og konkurransen vil bli gjennomført med forhandlinger. Det tas sikte på å tildele og signere kontrakt løpet av november 2022. Fysisk anleggsstart er planlagt i løpet av våren 2023, med overlevering av ferdig veg i oktober 2024.

Indrefilet med få hindringer

Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av omkring 9,6 kilometer ny E6 med fartsgrense 90 km/t på strekningen Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. Ny veglinje går stort sett i jomfruelig terreng utenfor eksisterende E6.

I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t. Det er sanering av avkjørsler, bygging av sideveger samt noe bearbeiding av sideterreng som skal utføres på denne strekningen.

– Her ligger det an til en rask og effektiv utbygging fordi det meste av vegen ligger i jomfruelig terreng uten større utfordringer. På Helgeland har vi god erfaring med å utvikle og gjennomføre våre kontrakter i tett samspill med entreprenørene. Det sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland.

Statens vegvesen har satt av drøyt 500 millionerkroner til de to parsellene.

Nesten bare 90 sone

Når de siste to strekningene står ferdig har Statens vegvesen siden oppstarten i 2015 bygd og utbedret 142 kilometer ny vei gjennom Helgeland. Av dette vil hele 120 kilometer være 90 sone. E6 fra Nordland grense til nord på Saltfjellet vil da med få unntak ha gjennomgående god eller høy standard. Totalt vil det bli brukt 9,5 milliarder kroner på E6 Helgeland, fra Saltfjellet til Trøndelag grense.

Aktuelt for fylke(r): Nordland