Det skal bygges et kollektivknutepunkt for lokal og regional busstrafikk med trafikksikre forhold for alle trafikantgrupper i området. Kollektivknutepunktet skal være universelt utformet. Det skal lages oppstillingsplasser for inntil 5 busser, med trafikksikre adkomster (gang- og sykkelveg) for myke trafikanter. 

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Nesseby
Fylker:
Troms og Finnmark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogram 2014-2017
Totalkostnad:
11 millioner
Oppstart:
2023

E6 Varangerbotn, kollektivknutepunkt © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Knut Åsmund Hågensen

Prosjektleder
Telefon:
992 42 385
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre