Det skal bygges et kollektivknutepunkt for lokal og regional busstrafikk med trafikksikre forhold for alle trafikantgrupper i området. Kollektivknutepunktet skal være universelt utformet. Det skal lages oppstillingsplasser for inntil 5 busser, med trafikksikre adkomster (gang- og sykkelveg) for myke trafikanter.

Reguleringsplan for kollektivknutepunktet ble vedtatt 4.12.2017. Detaljprosjektering skal starte opp i 2022, med mål om byggestart i 2023. 

Vei:
E6
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Nesseby
Fylker:
Troms og Finnmark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
11 millioner
Oppstart:
2023

E6 Varangerbotn, kollektivknutepunkt © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Knut Åsmund Hågensen

Prosjektleder
Telefon:
992 42 385
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre