Plan for Varangerbotn-krysset ut på høring

— Statens vegvesen har lagt fram forslag til detaljregulering av kollektivknutepunkt og nytt næringsområde i Varangerbotn. Planen er utarbeidet i samarbeid med Nesseby kommune, og legges ut til høring og offentlig ettersyn. Fristen for å komme med innspill og merknader er 1. desember.

Åpent møte om planer i Varangerbotn

— Mandag 20. mars inviterer Statens vegvesen til åpent informasjonsmøte i forbindelse med arbeidet med å lage reguleringsplan for kollektivknutepunkt i Varangerbotn.