Statens vegvesen og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal teste hvordan moderne transportteknologi tåler jammeangrep. Målet er å finne løsninger på det som er en økende sikkerhetsutfordring. Les hele saken: "Skal teste ny teknologi med jammeangrep"

Gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet Borealis blir den 40 kilometer lange vegen langs E8 i Skibotndalen til et nasjonalt testlaboratorium for ny teknologi. Her tester og utvikler Statens vegvesen intelligente transportsystem (ITS). Dette er fellesbetegnelsen for teknologi og datasystemer i transportsektoren. Kommunikasjonen i et ITS-system kan gå fra bil til bil, fra bilen til vegbanen eller fra vegbanen til bilen. Eksempler på ITS-teknologi er sanntidsinformasjon om vær, føreforhold og trafikkuhell, automatisk skanning av kjøretøyets bremser og varsel om dyr eller andre hinder i vegbanen.

Krevende vinterveg

E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi er en av fem norske vegstrekninger valgt ut som piloter for å utvikle og teste ITS-løsninger i Norge. Strekningen er valgt ut fordi den har stor samfunnsøkonomisk betydning. Det er en veg med krevende vinterforhold, og med stor andel tungtrafikk. 26 prosent av trafikken på denne vegen er tungtrafikk, og denne andelen har økt med mer enn 70 prosent siden 2010.

Samarbeid med Finland

Det norske pilotprosjektet fra Skibotn til Kilpisjärvi har fått navnet «Borealis». Finland har et tilsvarende prosjekt for den videre strekningen fra Kilpisjärvi til Kolari med navnet «Aurora». Den treårige avtalen om det finsk-norske samarbeidprosjektet «Aurora Borealis» ble signert i den finske byen Muonio i februar 2016.

Vei:
E8
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Storfjord
Fylker:
Troms
Omfang:
40 kilometer
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
30 millioner. Disse midlene er satt av til oppstart, pilotprosjektet kan bli forlenget med flere år, som vil innebære videre utvikling og testing av ITS-system.
Oppstart:
Juli 2017

E8 Borealis © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Karl Magne Nilssen

Prosjektleder
Telefon:
977 74 645
E-post:

Sist oppdatert: