Diskuterer fisk og førerløse biler

— Hvor lenge er det til du møter førerløse biler langs E8 til Kilpisjärvi? Svart får du kanskje når norske og finske samferdselstopper møtes i Tromsø.

Jo, visst kan bilen snakke

— To laksetrailer i rute mellom Skjervøy og Helsinki har fått et ekstra oppdrag fra Statens vegvesen: Hold oss løpende oppdatert om veg- og føreforhold.

Slik skal E8 bli en intelligent veg

— Det er (som regel ikke) en fartskontroll du ser når du passerer et nytt kamera i Skibotn-krysset. Det er Statens vegvesens første tiltak for å gjøre vegen til Kilpisjärvi intelligent.