Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Tiden er knapp når ulykken er ute. Som en del av ITS-prosjektet Borealis prøver Statens vegvesen ut et system som lar trafikanter filme og sende video direkte fra et skadested til nødetater og Vegtrafikksentralen.

–Ideen er at den som først ankommer et skadested tar frem mobiltelefonen og begynner å filme. Alt vedkommende trenger er en lenke som vi kan sende ut til alle mobiltelefoner som befinner seg i området hvor ulykken har skjedd, forteller prosjektmedarbeider Tomas Levin i Statens vegvesen.

Systemet er utviklet i samarbeid med Norwegian Research Centre AS (NORCE).

Mer effektiv bilberging

Live-video fra et skadested kan være meget nyttig for nødetater og vegmyndigheter, som gis tilgang til informasjon de ellers måtte ha vært på stedet for å få.

–Med dette systemet kan vi følge med bergingskjøretøy på vei inn til et skadested, samtidig som live-bilder fra området kan gi oss informasjon for eksempel om hvilket utstyr vi trenger for å få ryddet vegen og åpnet for trafikk igjen. Dermed kan vi få gjort jobben fortere enn vi ellers ville ha kunnet gjøre, sier seniorforsker Njål Borch i NORCE AS.

Etiske utfordringer

Statens vegvesen har denne vinteren prøvd ut systemet fra ende til ende, med live-video fra et konstruert skadested, direktesendt til en «kommandosentral», som i den virkelige verden kan være Vegtrafikksentralen eller politiets operasjonssentral.

–Selve teknologien ser ut til å fungere veldig bra, men samtidig reiser den noen etiske og regulatoriske utfordringer. Hvordan kan vi sende folk inn for å dokumentere på det som kan være et potensielt farlig skadested? Dette er scenarier vi må tenke nøye gjennom, sier Tomas Levin.

Om Borealis

Borealis er et forsknings- og utviklingsprosjekt som foregår på E8 gjennom Skibotndalen i Troms. Her tester og utvikler Statens vegvesen intelligente transportsystemer (ITS), i samarbeid med en rekke private aktører.

ITS er en fellesbetegnelse for teknologi og datasystemer i transportsektoren. Kommunikasjonen i et slikt system kan gå fra bil til bil, fra bil til vegbane eller andre vegen. Eksempler på ITS-teknologi er sanntidsinformasjon om vær, føreforhold, trafikkuhell, automatisk skanning av kjøretøys bremser og varsler om dyr eller andre hinder i vegbanen.

Se video

Statens vegvesens folk filmer direkte fra "skadestedet" i Gardeborgbakken. På kommunehuset i Hatteng i Storfjord kommune er det etablert en operasjonssentral, som mottar videoene i sanntid. Foto: Marius Skjerve Staulen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark