Foran skjema

— Arbeidene i Skibotndalen går godt.

Tre tilbud på Halsebakkan-bruer

— Ved tilbudsåpning 7. februar var det kommet inn tre tilbud på to nye bruer på strekningen forbi Halsebakken, E8 Skibotndalen.