Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

E8 er en viktig godstransportrute mellom Nord-Norge og Finland som var prioritert i NTP i perioden 2014-2017.

Prosjektet er ikke prioritert i nåværende NTP og er derfor satt i bero.

Tiltakene for den omlag 3,8 mil lange strekningen omhandler breddeutviding, kurverettinger og noe omlegging av veg.

Skibotn kryss og strekningen E8 Halsebakkan – Rovvejohka  er ferdig bygd.

Følgende reguleringsplaner er vedtatt:

  • E8 Halsebakkan–Brennfjell–Skibotn kryss.
  • E8 Riksgrensen – Rovvejohka.
  • E6 Ny Olderelva bru som omfatter ca. 1100 meter ny innfartsveg til Skibotn.

Vedtatte reguleringsplaner finner du på siden "Reguleringsplaner".

Vei:
E8
Fase:
Planfase
Kommuner:
Storfjord
Fylker:
Troms
Finansiering:
Stat

E8 Riksgrensen–Skibotn © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Stakkevollveien 35/37, 9010 Tromsø

Kontakter

Jøran Heimdal

Prosjektleder
Telefon:
97 64 38 25
E-post:

Sist oppdatert: