Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Reguleringsplan E6 Ny Olderelva bru som omfatter ca. 1100 meter ny innfartsveg til Skibotn er er vedtatt av Storfjord kommune.

Reguleringsplan E8 Halsebakkan–Brennfjell–Skibotn kryss har vært på høring. Grunna innsigelse og behov for flytting av vernegrensa for Lullefjellet naturreservat, ble reguleringsplanen delt i to. Storfjord kommune vedtok 25. juni 2015 reguleringsplan E8 Skibotn kryss–Brennfjell, Del 1. Reguleringsplan E8 Brennfjell–Halsebakkan Del 2, vedtatt.

E8 Riksgrensen–Skibotn