Statens vegvesen varsler om igangsetting av offentlig detaljreguleringsplan for Frakkagjerdkrysset

Dette er krysset mellom Førresfjordvegen (E134) og
Frakkagjerdvegen (kv.1064), og ber om innspill til arbeidet. Denne kunngjøringen
er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar
med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.
Foreløpig plangrense markert med stiplet linje.
Det blir arrangert åpen kontordag på rådhuset i Aksdal 10.01.2024. Kom innom for å
se tegninger og prate med prosjektgruppen mellom kl. 14.00 og 17.30.

E134 Frakkagjerdkrysset.
E134 Frakkagjerdkrysset.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 15.01.2024.
Send det skriftlig til firmapost@vegvesen.no. Merk innspill med 23/117675.

Har du spørsmål, kan du også kontakte planleggingsleder Jeanette Hovland på telefon 90 08 93 13 eller e-post jeanette.hovland@vegvesen.no.
Mer informasjon er tilgjengelig på: www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/frakkagjerdkrysset/

Aktuelt for fylke(r): Rogaland