Nå starter byggingen av Nord-Norges største kollektivknutepunkt. Det blir tryggere, raskere og varmere for alle bussreisende.

I dag ble byggestarten for E8 Giæverbukta kollektivterminal markert med et første spadetak. Utbyggingen er det første store fellesprosjektet i bypakke Tenk Tromsø. 

Bildet viser tre personer med spade. Bildetekstens sier: Felles spadetak: Trioen i Tenk Tromsø er glad for å komme i gang med dette viktige utbyggingsprosjekt for innbyggerne i Tromsø. Fra venstre: Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø. Unni Gifstad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Agnethe Masternes Hansen, samferdselsråd i Toms og Finnmark fylkeskommune. Foto: Stina Grønbech, Tromsø kommune.
Felles spadetak: Trioen i Tenk Tromsø er glad for å komme i gang med dette viktige utbyggingsprosjekt for innbyggerne i Tromsø. Fra venstre: Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø. Unni Gifstad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Agnethe Masternes Hansen, samferdselsråd i Toms og Finnmark fylkeskommune. Foto: Stina Grønbech, Tromsø kommune.

– Endelig kan vi starte dette arbeidet som skal gjøre Tromsøs travleste knutepunkt tryggere, smidigere og ikke minst mer moderne! Her blir det godt tilrettelagt for alle som skal ferdes i Giæverbukta og det blir mer skjerming mot vær og vind som vi jo er vant med i Tromsø. Dette blir et løft for hele kommunen! Det sier leder av styringsgruppa i Tenk Tromsø og ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen

Raskere og mer miljøvennlig

I dag må bussene kjøre via flere rundkjøringer hver gang de er innom terminalen. Ny terminal får direkte inn- og utkjøring. Det sparer tid og gir mindre utslipp fordi bussene totalt vil kjøre 40 000 kilometer mindre hvert år. Spart kjøring tilsvarer ti ganger tur/retur Tromsø-Kristiansand. I tillegg vil langt færre busser passere rundkjøringene i den sterkt trafikkerte Ringvegen og slik bidra til bedre trafikkflyt.

– Endelig skal Nord-Norges største holdeplass få et skikkelig løft. Den nye terminalen vil bidra til at de reisende kommer seg enklere og raskere gjennom et av byens viktigste knutepunkt. Det sier samferdselsråd i Toms og Finnmark fylkeskommune, Agnethe Masternes Hansen


Endelig spaden i jorda for den nye bussterminalen. Tenk Tromsø begynner å levere konstaterer styringsgruppa i bypakken. Foto: Stina Grønbech, Tromsø kommune.
Nå starter det for alvor: Tenk Tromsø begynner å levere konstaterer styringsgruppa i bypakken. Foto: Stina Grønbech, Tromsø kommune.

Økt sikkerhet

Den nye terminalen vil få en stor øy (fortau) for de reisende, i stedet for ni små øyer der bussene stopper i dag. Publikumsøya får to lukkede venteområder og ett toalettbygg, begge tilrettelagt for reisende med spesielle behov (universelt utformet). På øya kan de reisende bytte buss uten å måtte krysse andre bussers kjørebane slik de må i dag. Bare én opphøyd adkomst krysser kjørebanen. 

– Når den nye terminalen står ferdig blir den et moderne anlegg som løser mange av dagens trafikksikkerhets utfordringer i dette området. For oss som eier og drifter terminalen er det ekstra godt å komme i gang med denne utbyggingen, hvor vi også har lagt ekstra vekt på estetikk, sier avdelingsdirektør Statens vegvesen, Unni Gifstad.

Bilde av dagens terminal i Giæverbukta sett fra lufta.
Dagens terminal er trafikkfarlig og lite effektiv: De reisende må krysse andre bussers kjørebane for å komme frem til den øya de skal ta buss fra. Bussene må kjøre en eller via flere rundkjøringer hver gang de er innom terminalen. Foto: Statens vegvesen

Krevende byggeperiode

Dagens bussterminal har 760 bussavganger daglig og over en million på og  avstigende passasjerer. Terminalen skal være i bruk og bussene skal gå tilnærmet normalt i gjennom hele anleggsperioden. For entreprenøren vil det bli en ekstra utfordring å jobbe sikkert og effektivt med så mange reisende tett inn på anleggsområdet.

– Vi er svært glade for å komme i gang med dette oppdraget. Vi mener også vi er godt rustet til å håndtere de utfordringene som er knyttet til byggingen av det nye trafikknutepunktet her i Tromsø. Trafikkavviklingen skal vi løse i tett samarbeid med Tide Buss AS og Statens vegvesen, sier distriktssjef Bernt Jakobsen i Peab Anlegg AS.

Den nye terminalen skal stå ferdig før jul i 2024. Prosjektet er bompengefinansiert og er totalt beregnet å koste 225 millioner kroner (2023 kroner).

Slik blir Giæverbukta kollektivterminal

Se video av den nye bussterminalen i Giæverbukta i Tromsø slik den blir når den står ferdig i 2024. Video: Statens vegvesen.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark, Tromsø