Det vil ta mer tid å sykle og gå forbi bussterminalen i Giæverbukta mens den bygges om. Reisende vil også bruke mer tid på å ta seg til og fra bussene.

Denne uka starter entreprenørselskapet PEAB arbeidet med å bygge midlertidige gang- og sykkelstier rundt den gamle bussterminalen i Giæverbukta i Tromsø. Omleggingen er helt nødvendig for å kunne bygge om dagens kollektivterminal og vil gjelde til den nye terminalen åpner i november neste år.

–  Fotgjengere må belage seg på å bruke fem-seks minutter lengere tid enn i dag på ruta forbi terminalen. Bussreisende bør også beregne noe mer tid ved besøk på Jekta eller til og fra andre tilbud i området. Det sier delprosjektleder Roy-Lars Olsen i Statens vegvesen.

Kartet viser hvordan de midlertidige gang- og sykkelvegene vil bli lagt rundt Giæverbukta kollektivterminal mens den er under ombygging. Legg merke til at det kun blir en´ adkomst til bussterminalen. Illustrasjon, Statens vegvesen.
Kartet viser hvordan de midlertidige gang- og sykkelvegene vil bli lagt rundt Giæverbukta kollektivterminal mens den er under ombygging. Legg merke til at det kun blir en´ adkomst til bussterminalen. Illustrasjon, Statens vegvesen.

Normal busstrafikk

Dagens terminal er trafikkfarlig, lite effektiv, har ikke venterom og er ikke tilrettelagt for folk med spesielle behov. Ny terminal skal gi alle reisende et sikkert, effektivt og brukervennlig tilbud. Under ombyggingen er målet at busstrafikken skal gå tilnærmet normalt uten store forsinkelser. Det til tross for at bussterminalen er Nord-Norges største med over en million reisende årlig.

– Av hensyn til folks sikkerhet er vi derfor helt avhengig av å lose fotgjengere og syklister rundt anleggsområdet, og få busspassasjerene inn til bussene gjennom skjermede korridorer, sier distriktssjef Bernt Jakobsen i Peab Anlegg AS.

Bedre snarveg

Samtidig med at det bygges nye midlertidige gang- og sykkelveger rundt anleggsområdet oppgraderes også den gamle snarvegen mellom Erling Kjeldsen veg og Heilovegen.

– Der det i dag bare er en smal sti, bygger vi nå en ny gang og sykkelsti med belysning. Det betyr at den kan brukes av alle hele året, bekrefter Olsen.

 Bildet viser kollektivterminalen, butikkene og næringslokalene i Giæverbukta. Snarvegen mellom Erling Kjeldsen veg og Heilovegen tegnet inn med en rød strek. Snarvegen kan bli et godt alternativ til å ta vegen rundt anleggsområdet ved bussterminalen. Illustrasjon, Statens vegvesen
Snarvegen mellom Erling Kjeldsen veg og Heilovegen er merket med en rød strek. Den kan bli et godt alternativ til å ta vegen rundt anleggsområdet ved bussterminalen. Illustrasjon, Statens vegvesen.

Skiltes i alle ender

De nye gang- og sykkelrutene vil bli godt skiltet slik at det er tydelig for alle hvor de må gå eller tråkke for å komme seg frem.

– Samlet tror vi ikke den midlertidige omleggingen vil skape store problemer for noen. Når den nye terminalen er på plass, tror vi også at mange vil oppleve det mer attraktivt å ta bussen enn det de gjør i dag, sier Olsen.

Delprosjektleder i Statens vegvesen, Roy-Lars Olsen, holder frem et kart som viser de nye gang og sykkelstiene  rundt Giæverbukta kollektivterminal. Han lover at de nye gang- og sykkelvegene vil bli godt merket. Foto: Statens vegvesen
Delprosjektleder i Statens vegvesen, Roy-Lars Olsen, lover at de nye gang- og sykkelvegene vil bli godt merket. Foto: Statens vegvesen