Giæverbukta bussterminal bygges om. For å ferdes trygt og effektivt i området, ber vi deg lese dette.

Giæverbukta kollektivterminal skal bli mer trafikksikker og langt mer effektiv å bruke. Derfor bygges den nå om i regi av Tenk Tromsø. Dette arbeidet påvirker dere som går, sykler eller bruker bussen til og fra området. For at du skal kunne ta deg frem så effektivt og trygt som mulig er det viktig at du er kjent med følgende informasjon.

Nye gang- og sykkelveger

Natt til tirsdag 10.oktober 2023 legges gang- og sykkelstiene om. Kartet under viser hvor du trygt kan sykle eller gå mens vi bygger om. Legg merke til:

  • at det bare finnes en adkomst til og fra bussene (se 3 tall i kartet)
  • at adkomsten til K1 og bussterminalen fra undergangen ved rundkjøringa er stengt.
  • at gang- og sykkelvegen langs Erling Kjeldsens veg, er stengt der anleggsområdet starter.
Kartet viser hvor du trygt kan sykle eller gå mens vi bygger om. Legg merke til at det bare finnes en adkomst til og fra bussene og at gang og sykkelstiene inn fra Erling Kjeldsens veg og undergangen ved rundkjøringa er stengt.
Slik sykler og går du trygt og effektivt i og rundt Giæverbukta bussterminal mens den bygges om.

Sett av mer tid til din reise

–  Fotgjengere må belage seg på å bruke fem-seks minutter lengere tid enn i dag på ruta forbi terminalen. Bussreisende bør også beregne noe mer tid ved besøk på Jekta eller til og fra andre tilbud i området. Det sier delprosjektleder Roy-Lars Olsen i Statens vegvesen.

Bildet viser sperregjerder rundt anleggsområdet. For din egen sikkerhet: Respekter skilting og sperringer ved anleggsområdet. Mvh. Tenk Tromsø, Statens vegvesen og Peab Anlegg AS.
Gjerdene vi setter opp er for å ivareta din sikkerhet. Mvh. Tenk Tromsø, Statens vegvesen og Peab Anlegg AS.

For din egen sikkerhet – vær vennlig å ikke bryte sperringene

Under ombyggingen er målet at busstrafikken skal gå tilnærmet normalt uten store forsinkelser. Det til tross for at bussterminalen er Nord-Norges største med over en million reisende årlig.

– Av hensyn til folks sikkerhet er vi derfor helt avhengig av å lose fotgjengere og syklister rundt anleggsområdet, og få busspassasjerene inn til bussene gjennom én skjermet korridor, sier distriktssjef Bernt Jakobsen i Peab Anlegg AS.

Derfor:

  • Respekter skilting og sperring
  • Vis hensyn og hold trygg avstand til anleggsvirksomhet

På forhånd, takk!

 

Nabokontakt:

Lurer du på noe, eller trenger informasjon, som har med vår utbygging å gjøre? Send e-post til 

Mvh. Tenk Tromsø, Statens vegvesen og Peab Anlegg AS.

E8 Giæverbukta kollektivterminal