Dagens kollektivterminal skal oppgraderes og det pågår nå utarbeidelse av byggeplan. Planlagt byggestart månedskiftet august-september 2023.

Se video: Slik blir den nye terminalen

27. november 2023: Stenger et kjørefelt i Giæverbukta

4. oktobrer 2023: Viktig info til deg som ferdes i Giæverbukta

 

Nyheter fra prosjektet:

22. august 2023: Første spadetak på ny terminal

3. juli 2023: Peab Anlegg AS skal bygge nytt knutepunkt i Tromsø

Flere nyheter finner du her

 

Nabokontakt:

Lurer du på noe, eller trenger informasjon, som har med vår utbygging å gjøre? Send e-post til

Statens vegvesen, avdeling Utbygging nord, er ansvarlig utbygger på vegne av Bypakke Tenk Tromsø – som er et trepartssamarbeid mellom Tromsø kommune, Statens vegvesen og Troms fylkeskommune.

Giæverbukta kollektivterminal inngår i Bypakke Tenk Tromsø sin portefølje og er nr. 20 i St.prp.nr.99S (2020–2021).

Giæverbukta kollektivterminal er Nord-Norges største bussterminal med over en million påstigende hvert år, og er et viktig knutepunkt som fungerer som byttepunkt mellom busslinjene og som målpunkt for nærliggende næringsaktivitet.

Eksisterende terminal ble bygget i 1997–98.

Vi skal bygge ny inn- og utkjøring på bussterminalen. Dette sparer bussene for mye unødvendig kjøring. Midt i terminalen er det planlagt en publikumsøy som alle busser stopper rundt. Trafikksikkerhet og universell utforming er ivaretatt ved at det kun finnes en gangadkomst over bussenes kjørebane. I tillegg vil alle passasjerers bussbytter skje internt på publikumsøya.

Giæverbukta kollektivterminal.

Vei:
E8
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Tromsø
Fylker:
Troms
Finansiering:
Bompenger
Oppstart:
August 2023
Antatt åpnet:
November 2024

Giæverbukta kollektivterminal. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Jøran Heimdal

Prosjektsjef, Statens vegvesen
Telefon:
97 64 38 25
E-post:

Roy Lars Olsen

Prosjektleder
Telefon:
90 51 89 42
E-post:

Sist oppdatert: