Dagens kollektivterminal skal oppgraderes og det pågår nå utarbeidelse av byggeplan. Planlagt utlyst januar 2023. Planlagt byggestart juni 2023.

 

Nyheter fra prosjektet:

Lyser ut konkurranse for bygging av E8 Giæverbukta kollektivterminal

Statens vegvesen, avdeling Utbygging nord, er ansvarlig utbygger på vegne av Bypakke Tenk Tromsø – som er et trepartssamarbeid mellom Tromsø kommune, Statens vegvesen og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Giæverbukta kollektivterminal inngår i Bypakke Tenk Tromsø sin portefølje og er nr. 20 i St.prp.nr.99S (2020–2021).

Giæverbukta kollektivterminal er Nord-Norges største bussterminal med over en million påstigende hvert år, og er et viktig knutepunkt som fungerer som byttepunkt mellom busslinjene og som målpunkt for nærliggende næringsaktivitet.

Eksisterende terminal ble bygget i 1997–98.

Vi skal bygge ny inn- og utkjøring på bussterminalen. Dette sparer bussene for mye unødvendig kjøring. Midt i terminalen er det planlagt en publikumsøy som alle busser stopper rundt. Trafikksikkerhet og universell utforming er ivaretatt ved at det kun finnes en gangadkomst over bussenes kjørebane. I tillegg vil alle passasjerers bussbytter skje internt på publikumsøya.

Modell som viser hvordan kollektivterminalen skal bli med nye inn- og utkjøringer for bussene og med en ny publikumsøy med leskur/venterom og toalett.
Giæverbukta kollektivterminal. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vei:
E8
Fase:
Tilbudsfase
Kommuner:
Tromsø
Fylker:
Troms og Finnmark
Finansiering:
Bompenger
Oppstart:
Juni 2023
Antatt åpnet:
Høst 2024

Giæverbukta kollektivterminal. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Jøran Heimdal

Prosjektleder, Statens vegvesen
Telefon:
97 64 38 25
E-post:

Roy Lars Olsen

Delprosjektleder
Telefon:
90 51 89 42
E-post:

Sist oppdatert: