Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

E6 Høybukta–Hesseng er et prosjekt innenfor prosjektporteføljen til prosjekt Finnmark. Prosjektet er nevnt i forlag til Nasjonal transportplan (NTP) 2025–2036, i andre seksårsperiode, med en investeringsramme på 1,5 mrd. kroner. Som forberedende arbeid skal det utarbeides reguleringsplan som danner grunnlaget for den senere utbyggingen.  

 

Nyheter:

18.04.2024 —  Varsel om oppstart av detaljregulering for E6 Høybukta-Hesseng

 

Hovedmålsettingen med ny E6 mellom Høybukta og Hesseng er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Reguleringsplanen skal legge til rette for ny bru over Langfjorden. Dagens bru fremstår som flaskehals, samt at vegens utforming på begges sider av bruen er ugunstig med tanke på trafikksikkerhet.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sør-Varanger
Fylker:
Finnmark
Lengde:
6000 meter
Omfang:
5800 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2025–2036
Totalkostnad:
1,5 mrd. kroner

E6 mellom Høybuktmoen (flyplass) og Hesseng i Kirkenes. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Stakkevollvegen 35/37, Tromsø

Kontakter

Stein Johnny Johansen

Avdelingsdirektør Utbyggingsområde nord
Telefon:
97 54 30 88
E-post:

Edgar Olsen

Prosjektleder
Telefon:
90 67 39 13
E-post:

Stefan Kersting

Planleggingsleder
Telefon:
75 58 61 30
E-post:

Sist oppdatert: