Videoer fra arbeidet med den nye Varoddbrua.

Dronevideo januar 2020

Video som viser hvor langt vi har kommet med arbeidet på den nye Varoddbrua, gang- og sykkelbrua og tilhørende områder, januar 2020. Video: Statens vegvesen.

Dronevideo november 2019

Her kan du se dronevideo som viser status på prosjektet. Videoen viser hvor langt arbeidet med den nye brua samt tilhørende veganlegg rundt i området har kommet. Video: Anleggsdata AS for Statens vegvesen.

Sprengning under vann august 2017

Sprengning for fundamentering, august 2017 Video: Statens vegvesen.

E18 Varoddbrua