Prosjekt E18 Varoddbrua ligger i Kristiansand kommune. Ny bru krysser over Topdalsfjorden fra Torsvik på østsiden til Varodden på vestsiden av fjorden. Brua ble den 18. juni 2021 offisielt åpnet av samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Arbeidet med bygging av ny Varoddbru startet april 2017. Prosjektet har hatt flere store milepeler siden den gang.

En av de store milepelene var da den nye brua ble støpt sammen til en sammenhengende bru i november 2019, og da trafikken ble satt på den nye brua et halvt år senere, i juni 2020. Først på dette tidspunkt var det mulig å flytte østgående trafikk på E18 fra den gamle hengebrua og over på ny bru slik at rivingen av den gamle brua kunne bli satt i gang.

Omtrent 400 meter av den nye bruas lengde ble bygd med 17 meters bredde for deretter å kunne utvides med ytterligere to meter etter at den gamle hengebrua var revet. Det var helt umulig å gjøre dette på et annet vis da det rett og slett ikke var nok plass til å bygge i full bredde på hele den nye brua innenfor den smale plassen vi hadde til rådighet mellom de to gamle bruene.

Den nye Varoddbrua erstatter den gamle hengebrua fra 1956 for østgående E18-trafikk. Hengebrua hadde store vedlikeholdskostnader noe som var sterkt medvirkende til at en ny bru ble bestemt bygd. Samtidig er det betydelig behov for forbedret løsning for kollektivtrafikken og gang- og sykkeltrafikken.

Fra før av er det en bru som ble åpnet for trafikk i 1994. Den nye brua er en tilsvarende brutype som denne.

Prosjektet ble først omtalt i NTP 2010 – 2019 og deretter i NTP 2014-2023 omtalt med oppstart i første fireårsperiode og avslutning i andre seksårsperioden, og slik har det også blitt.

Ny Varoddbru slik den blir seende ut fra vest.
Ny Varoddbru slik den ser ut fra vest. Foto: Statens vegvesen

Vei:
E18
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Kristiansand
Fylker:
Agder
Lengde:
1150 meter 6 felts E18 - bru 654 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
1000 millioner
Oppstart:
2017
Antatt åpnet:
Juni 2021

Varoddbrua. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Jan Helge Egeland

Prosjektleder
Telefon:
992 59 333
E-post:

Rune Galteland

Hovedbyggeleder
Telefon:
99 55 57 02
E-post:

Bård Kimestad

Byggeleder
Telefon:
90 92 88 81
E-post:

Janicke Nicolaisen

Byggeleder veg
Telefon:
48 21 73 22
E-post:

Ragnar Hellerslien

Prosjekteringsleder
Telefon:
948 11 436
E-post:

Jahn Ivar Systad

Byggeleder for lokale støyskjermingstiltak
Telefon:
97 57 01 83
E-post:

Samir Kolukcija

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
90 10 38 66
E-post:

Sist oppdatert: