Statusoppdatering - Juni 2021

— Prosjektet er på oppløpssiden, og siste helgen i mai ble ny gang- og sykkelveg langs E18 tatt i bruk, med unntak av den delen som venter på at gang- og sykkelbrua ned til Søm skal bli ferdig.

Statusoppdatering - Mai 2021

— Prosjektet er i avslutningsfasen og i mai vil flere objekter i prosjektet bli fullført. Dessverre har innreiseforbudet i forbindelse med Covid 19 vært en utfordring også i april, og prosjektet er som en følge av dette blitt ytterligere forsinket.

Statusoppdatering - April 2021

— Prosjektet går nå inn i avslutningsfasen og derfor vil det fremover utføres en del overflatearbeider. Fremdeles er innreiseforbudet i forbindelse med Covid 19 en utfordring for fremdriften i prosjektet.

Statusoppdatering - Mars 2021

— På den nye Varoddbrua monteres nå resten av rekkverk og miljøskjerm. På Sømssiden skal siste rest av kabler, overvanns- og spillvannsledninger legges. Det pågår også arbeider inne i den nye brua, blant annet montering av plattformer og trapper.

Nedfall av isklumper på E18

— Onsdag kveld falt det ned to isblokker mest sannsynlig fra et av arbeidsteltene (se bilde) på den nye gang- og sykkelbrua over E18.

Statusoppdatering - Februar 2021

— I februar fortsetter arbeidet med å bygge fundament for gang- og sykkelbrua på Sømssiden. Det siste bruelementet blir deretter løftet på plass.

Statusoppdatering - Januar 2021

— I januar starter arbeidet med å bygge det søndre fundamentet for gang- og sykkelbrua på Søm. Siste del av østre tårn på den gamle hengebrua fjernes og kantdrager på den nye betongbrua støpes.